ข่าวและประกาศ

สมร
ทดสอบความรู้ Pre O-net , Pre B-net 2559
โดย สมร เทียมฤทธิ์ - พุธ, 18 มกราคม 2017, 8:24AM
 

ทดสอบความรู้ Pre O-net , Pre B-net 2559

สมร
สอบกลางภาค 2/2559
โดย สมร เทียมฤทธิ์ - จันทร์, 9 มกราคม 2017, 7:10AM
 

สอบกลางภาค

สมร
สอบปลายภาค 1/2559
โดย สมร เทียมฤทธิ์ - จันทร์, 3 ตุลาคม 2016, 7:44AM
 


สมร
ตารางสอบกลางภาค 1/2559
โดย สมร เทียมฤทธิ์ - อาทิตย์, 24 กรกฎาคม 2016, 10:24AM
 


สมร
ความรู้เบื้องต้น.....5 ส
โดย สมร เทียมฤทธิ์ - จันทร์, 27 มิถุนายน 2016, 4:56PM