ข่าวและประกาศ

สมร
อบรมความรู้ การพัฒนาระบบการเรียนการสอนด้วย Elearning ...
โดย สมร เทียมฤทธิ์ - เสาร์, 25 มิถุนายน 2016, 7:27PM
 สมร
แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ระดับชั้นเรียน
โดย สมร เทียมฤทธิ์ - พุธ, 20 เมษายน 2016, 7:51AM
สมร
แบบทดสอบ pre o net ม.6
โดย สมร เทียมฤทธิ์ - พุธ, 22 กรกฎาคม 2015, 1:23PM
 

แบบทดสอบ pre o net ม.6

สมร
english m2
โดย สมร เทียมฤทธิ์ - จันทร์, 18 พฤษภาคม 2015, 3:58PM
 

english m2

สมร
แบบทดสอบมาตรฐานภาษาอังกฤษ ม.1
โดย สมร เทียมฤทธิ์ - อาทิตย์, 17 พฤษภาคม 2015, 1:52PM
 

แบบทดสอบมาตรฐานภาษาอังกฤษ ม.1