ข่าวและประกาศ

สมร
สอบปลายภาค 1/2559
โดย สมร เทียมฤทธิ์ - จันทร์, 3 ตุลาคม 2016, 7:44AM
 
สมร
ตารางสอบกลางภาค 1/2559
โดย สมร เทียมฤทธิ์ - อาทิตย์, 24 กรกฎาคม 2016, 10:24AM
 


สมร
ความรู้เบื้องต้น.....5 ส
โดย สมร เทียมฤทธิ์ - จันทร์, 27 มิถุนายน 2016, 4:56PM
 


สมร
อบรมความรู้ การพัฒนาระบบการเรียนการสอนด้วย Elearning ...
โดย สมร เทียมฤทธิ์ - เสาร์, 25 มิถุนายน 2016, 7:27PM
 สมร
แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ระดับชั้นเรียน
โดย สมร เทียมฤทธิ์ - พุธ, 20 เมษายน 2016, 7:51AM