Skip ข่าวและประกาศ

ข่าวและประกาศ

สมร
การพัฒนาข้อสอบ : บัตรข้อสอบ
โดย สมร เทียมฤทธิ์ - จันทร์, 15 กันยายน 2014, 4:00PM
 

การพัฒนาข้อสอบ : บัตรข้อสอบ

 
สมร
การพัฒนาข้อสอบ : การสอนคิดฯ ระดับมัธยมศึกษา หลักสูตร 2551
โดย สมร เทียมฤทธิ์ - จันทร์, 15 กันยายน 2014, 3:51PM
 

การพัฒนาข้อสอบ : การสอนคิดฯ ระดับมัธยมศึกษา หลักสูตร 2551

 
สมร
การพัฒนาข้อสอบ : Test Bluprint
โดย สมร เทียมฤทธิ์ - จันทร์, 15 กันยายน 2014, 3:42PM
 

การพัฒนาข้อสอบ : Test Bluprint

 
สมร
การพัฒนาข้อสอบ : ระดับพฤติกรรมการเรียนรู้
โดย สมร เทียมฤทธิ์ - จันทร์, 15 กันยายน 2014, 3:32PM
 

การพัฒนาข้อสอบ : ระดับพฤติกรรมการเรียนรู้

 
สมร
ข้อสอบ--ปัญหาและเฉลยนักธรรมชั้นตรี โท เอก
โดย สมร เทียมฤทธิ์ - ศุกร์, 5 กันยายน 2014, 4:31PM
 

ข้อสอบ--ปัญหาและเฉลยนักธรรมชั้นตรี โท เอก

  พ.ศ 2551 - พ.ศ. 2555

 

กำหนดวันสอบธรรมสนามหลวง พ.ศ. ๒๕๕๗

นักธรรมชั้นตรี
กำหนดสอบวันที่ ๒ - ๕ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๗
(ขึ้น ๙ - ๑๒ ค่ำ เดือน ๑๑)
ตรงกับวันพฤหัสบดี, ศุกร์, เสาร์, อาทิตย์.
สอบเวลา ๑๓.๐๐ - ๑๖.๐๐ น.


นักธรรมชั้น...

อ่านที่เหลือทั้งหมด ในหัวข้อนี้
(2 คำ)