ใบงานที่ 1 เรื่องทัศนศิลป์

1 ทัศนศิลป์คืออะไร

2 องค์ประกอบศิลป์มีกี่รูปแบบ