ข่าวและประกาศ

ระบบ E-Learning ใช้งานได้ตามปกติ

 
รูปภาพของพิทักษ์ อินป้อ
ระบบ E-Learning ใช้งานได้ตามปกติ
โดย พิทักษ์ อินป้อ - ศุกร์, 12 กุมภาพันธ์ 2010, 9:54PM
 
เรียนคณะครูทุกท่าน ฝ่าย ICT ได้ปรับ Version ของ E-Learning จาก 1.53 มาเป็น 1.97 เสร็จเรียบร้อยแล้ว และสามารถใช้งานได้ตามปกติ ...จึงเรียนมาเพื่อทราบ