ปัญหาการใช้งาน

แก้ปัญหา You need to enrol in this course before you can attempt this quiz

 
รูปภาพของพิทักษ์ อินป้อ
แก้ปัญหา You need to enrol in this course before you can attempt this quiz
โดย พิทักษ์ อินป้อ - ศุกร์, 12 กุมภาพันธ์ 2010, 5:08AM
 
ต้องกำหนดให้นักเรียนเข้าบทเรียนได้โดยอัติโนมัติครับ มีวิธีการดังนี้
1.ครูประจำวิชาเข้าไปในรายวิชาของตนเอง
2.คลิก การตั้งค่า

AllowStd1.jpg

3.หัวข้อสมัครเข้าเรียน
- ช่อง ปลั๊กอินของการสมัครเข้าเรียน ให้เลือกเป็น Internal Enrolment
- ช่อง Default Role เลือกเป็น นักเรียน
ดังภาพ

AllowStd2.jpg

4.จากนั้น กดบันทึกการเปลี่ยนแปลง เป็นอันเสร็จสิ้นครับ