ปัญหาการใช้งาน

การสร้างแบบทดสอบแบบ GIFT ด้วย Excel

 
รูปภาพของพิทักษ์ อินป้อ
การสร้างแบบทดสอบแบบ GIFT ด้วย Excel
โดย พิทักษ์ อินป้อ - ศุกร์, 12 กุมภาพันธ์ 2010, 5:31PM
 
วิธีการตามลิงค์นี้เลยครับ http://e-learning.teched.rmutt.ac.th/moodle/mod/resource/view.php?inpopup=true&id=174