ข่าวและประกาศ

แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ระดับชั้นเรียน

 
สมร
แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ระดับชั้นเรียน
โดย สมร เทียมฤทธิ์ - พุธ, 20 เมษายน 2016, 7:51AM
 

วิทยาศาสตร์ ม.1 ----------วิทยาศาสตร์ ม.2 --------- วิทยาศาสตร์ ม.4 --------- วิทยาศาสตร์ ม.5

88888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888

ภาษาไทย ม.1------ภาษาไทย ม.2-----------ภาษาไทย ม.4-------ภาษาไทย ม.5

88888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888

ภาษาอังกฤษ ม.1 ------- ภาษาอังกฤษ ม.2 --------- ภาษาอังกฤษ ม.4 -------- ภาษาอังกฤษ ม.5

88888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888

คณิตศาสตร์ ม.1 ------- คณิตศาสตร์ ม.2--------- คณิตศาสตร์ ม.4 -------- คณิตศาสตร์ ม.5