ข่าวและประกาศ

ข่าวและประกาศ

กระทู้ถามตอบตอบครั้งสุดท้าย
แบบทดสอบวัดความรู้นักเรียนโดยใช้ข้อสอบกลาง สมร สมร เทียมฤทธิ์ 0 สมร เทียมฤทธิ์
อา., 25มี.ค. 2018, 7:04 AM
สอบปลายภาค 2/2560 สมร สมร เทียมฤทธิ์ 0 สมร เทียมฤทธิ์
อา., 4มี.ค. 2018, 7:37 PM
 ข้อเสนอแนะก่อนตอบข้อสอบอัตนัย สมร สมร เทียมฤทธิ์ 0 สมร เทียมฤทธิ์
พ., 3ม.ค. 2018, 9:07 AM
วิธีอ่านหนังสือ  แบบว่าอยากสอบผ่าน.... สมร สมร เทียมฤทธิ์ 0 สมร เทียมฤทธิ์
พ., 3ม.ค. 2018, 9:01 AM
10 เคล็ดลับ จำง่าย การอ่านหนังสือสอบ สมร สมร เทียมฤทธิ์ 0 สมร เทียมฤทธิ์
พ., 3ม.ค. 2018, 8:58 AM
สอบปลายภาคเรียน 1/2560 สมร สมร เทียมฤทธิ์ 0 สมร เทียมฤทธิ์
จ., 2ต.ค. 2017, 7:24 AM
เปิดโผ 8 อาชีพเสี่ยงตกงาน ผลพวงจากเทคโนโลยียุคไทยแลนด์ 4.0 สมร สมร เทียมฤทธิ์ 0 สมร เทียมฤทธิ์
จ., 14ส.ค. 2017, 6:25 PM
ตารางสอบกลางภาค 1/2560 สมร สมร เทียมฤทธิ์ 0 สมร เทียมฤทธิ์
พฤ., 13ก.ค. 2017, 9:42 AM
10 เคล็ดลับ จำง่าย การอ่านหนังสือสอบ สมร สมร เทียมฤทธิ์ 0 สมร เทียมฤทธิ์
พฤ., 13ก.ค. 2017, 8:32 AM
สอบปลายภาค ม.1 ม.2 ม.4 และ ม.5 สมร สมร เทียมฤทธิ์ 0 สมร เทียมฤทธิ์
จ., 13มี.ค. 2017, 7:18 AM
ทดสอบความรู้ Pre O-net , Pre B-net 2559 สมร สมร เทียมฤทธิ์ 0 สมร เทียมฤทธิ์
พ., 18ม.ค. 2017, 8:24 AM
สอบกลางภาค 2/2559 สมร สมร เทียมฤทธิ์ 0 สมร เทียมฤทธิ์
จ., 9ม.ค. 2017, 7:10 AM
สอบปลายภาค 1/2559 สมร สมร เทียมฤทธิ์ 0 สมร เทียมฤทธิ์
จ., 3ต.ค. 2016, 7:44 AM
ตารางสอบกลางภาค 1/2559 สมร สมร เทียมฤทธิ์ 0 สมร เทียมฤทธิ์
อา., 24ก.ค. 2016, 10:24 AM
ความรู้เบื้องต้น.....5 ส สมร สมร เทียมฤทธิ์ 0 สมร เทียมฤทธิ์
จ., 27มิ.ย. 2016, 4:56 PM
อบรมความรู้ การพัฒนาระบบการเรียนการสอนด้วย Elearning ... สมร สมร เทียมฤทธิ์ 0 สมร เทียมฤทธิ์
ส., 25มิ.ย. 2016, 7:27 PM
แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ระดับชั้นเรียน สมร สมร เทียมฤทธิ์ 0 สมร เทียมฤทธิ์
พ., 20เม.ย. 2016, 7:51 AM
แบบทดสอบ pre o net ม.6 สมร สมร เทียมฤทธิ์ 0 สมร เทียมฤทธิ์
พ., 22ก.ค. 2015, 1:23 PM
english m2 สมร สมร เทียมฤทธิ์ 0 สมร เทียมฤทธิ์
จ., 18พ.ค. 2015, 3:58 PM
แบบทดสอบมาตรฐานภาษาอังกฤษ ม.1 สมร สมร เทียมฤทธิ์ 0 สมร เทียมฤทธิ์
อา., 17พ.ค. 2015, 1:52 PM
แบบทดสอบการบวก ลบ คูณ หาร ระคน สมร สมร เทียมฤทธิ์ 0 สมร เทียมฤทธิ์
ส., 16พ.ค. 2015, 11:41 AM
ข้อสอบ O - Net วิทยาศาสตร์ ม.3 รูปภาพของนุจรินทร์ โพธิ์กระสัง นุจรินทร์ โพธิ์กระสัง 0 นุจรินทร์ โพธิ์กระสัง
พ., 14ม.ค. 2015, 6:48 PM
การพัฒนาข้อสอบ : บัตรข้อสอบ สมร สมร เทียมฤทธิ์ 0 สมร เทียมฤทธิ์
จ., 15ก.ย. 2014, 4:00 PM
การพัฒนาข้อสอบ : การสอนคิดฯ ระดับมัธยมศึกษา หลักสูตร 2551 สมร สมร เทียมฤทธิ์ 0 สมร เทียมฤทธิ์
จ., 15ก.ย. 2014, 3:51 PM
การพัฒนาข้อสอบ : Test Bluprint สมร สมร เทียมฤทธิ์ 0 สมร เทียมฤทธิ์
จ., 15ก.ย. 2014, 3:42 PM
การพัฒนาข้อสอบ : ระดับพฤติกรรมการเรียนรู้ สมร สมร เทียมฤทธิ์ 0 สมร เทียมฤทธิ์
จ., 15ก.ย. 2014, 3:32 PM
ข้อสอบ--ปัญหาและเฉลยนักธรรมชั้นตรี โท เอก สมร สมร เทียมฤทธิ์ 0 สมร เทียมฤทธิ์
ศ., 5ก.ย. 2014, 4:31 PM
สอบกลางภาค 1/2557 รูปภาพของพิทักษ์ อินป้อ พิทักษ์ อินป้อ 0 พิทักษ์ อินป้อ
อา., 20ก.ค. 2014, 7:39 AM
PRE-O-net, B-net สมร สมร เทียมฤทธิ์ 0 สมร เทียมฤทธิ์
ศ., 21ก.พ. 2014, 3:04 PM
กำหนดการสอบกลางภาค 2/2556 สมร สมร เทียมฤทธิ์ 0 สมร เทียมฤทธิ์
อ., 7ม.ค. 2014, 7:27 AM
ทดสอบปลายภาค 1/2556 รูปภาพของพิทักษ์ อินป้อ พิทักษ์ อินป้อ 0 พิทักษ์ อินป้อ
จ., 23ธ.ค. 2013, 4:05 PM
ประกวด...ลมหายใจไร้มลทิน สมร สมร เทียมฤทธิ์ 0 สมร เทียมฤทธิ์
อ., 1ต.ค. 2013, 10:23 AM
เชิญชวนส่งคลิปวิดีโอเข้าประกวด "สร้างคลังความรู้กับทรูปลูกปัญญาดอทคอม ครั้งที่ 3" รูปภาพของพิทักษ์ อินป้อ พิทักษ์ อินป้อ 0 พิทักษ์ อินป้อ
ส., 20ก.ค. 2013, 5:43 PM
ตารางสอบกลางภาค ภาคเรียนที่ 1 / 2556 สมร สมร เทียมฤทธิ์ 0 สมร เทียมฤทธิ์
จ., 15ก.ค. 2013, 3:39 PM
ขอเชิญชวนเข้าร่วมกิจกรรมประกวดสื่อดิจิทัลสร้างสรรค์ประเภท e-learning ประจำปี 2556 รูปภาพของพิทักษ์ อินป้อ พิทักษ์ อินป้อ 0 พิทักษ์ อินป้อ
พ., 3ก.ค. 2013, 5:11 PM
ทดสอบ B-net ม.ปลาย สมร สมร เทียมฤทธิ์ 0 สมร เทียมฤทธิ์
อ., 5ก.พ. 2013, 2:53 PM
อัตราเงินเดือนของผู้จบใหม่ ระดับปริญญาตรี สมร สมร เทียมฤทธิ์ 0 สมร เทียมฤทธิ์
อา., 6ม.ค. 2013, 3:42 PM
คำอธิบายรายวิชาการงานอาชีพ 1 สมร สมร เทียมฤทธิ์ 0 สมร เทียมฤทธิ์
จ., 21พ.ค. 2012, 1:25 PM
คำอธิบายรายวิชา การงานอาชีพ2 สมร สมร เทียมฤทธิ์ 0 สมร เทียมฤทธิ์
จ., 21พ.ค. 2012, 12:55 PM
โครงการประกวด "สร้างคลังความรู้กับทรูปลูกปัญญาดอทคอม" รูปภาพของพิทักษ์ อินป้อ พิทักษ์ อินป้อ 0 พิทักษ์ อินป้อ
อา., 22ส.ค. 2010, 6:36 AM
ระบบ E-Learning ใช้งานได้ตามปกติ รูปภาพของพิทักษ์ อินป้อ พิทักษ์ อินป้อ 0 พิทักษ์ อินป้อ
ศ., 12ก.พ. 2010, 9:54 PM
วิธีการนำเข้าข้อสอบ ใน E-Learning (Moodle 1.97) รูปภาพของพิทักษ์ อินป้อ พิทักษ์ อินป้อ 0 พิทักษ์ อินป้อ
ศ., 12ก.พ. 2010, 9:54 PM