ข่าวและประกาศ

ข่าวและประกาศ

กระทู้ถามตอบตอบครั้งสุดท้าย
แบบทดสอบวัดความรู้นักเรียนโดยใช้ข้อสอบกลาง 0 สมร เทียมฤทธิ์
สอบปลายภาค 2/2560 0 สมร เทียมฤทธิ์
 ข้อเสนอแนะก่อนตอบข้อสอบอัตนัย 0 สมร เทียมฤทธิ์
วิธีอ่านหนังสือ  แบบว่าอยากสอบผ่าน.... 0 สมร เทียมฤทธิ์
10 เคล็ดลับ จำง่าย การอ่านหนังสือสอบ 0 สมร เทียมฤทธิ์
สอบปลายภาคเรียน 1/2560 0 สมร เทียมฤทธิ์
เปิดโผ 8 อาชีพเสี่ยงตกงาน ผลพวงจากเทคโนโลยียุคไทยแลนด์ 4.0 0 สมร เทียมฤทธิ์
ตารางสอบกลางภาค 1/2560 0 สมร เทียมฤทธิ์
10 เคล็ดลับ จำง่าย การอ่านหนังสือสอบ 0 สมร เทียมฤทธิ์
สอบปลายภาค ม.1 ม.2 ม.4 และ ม.5 0 สมร เทียมฤทธิ์
ทดสอบความรู้ Pre O-net , Pre B-net 2559 0 สมร เทียมฤทธิ์
สอบกลางภาค 2/2559 0 สมร เทียมฤทธิ์
สอบปลายภาค 1/2559 0 สมร เทียมฤทธิ์
ตารางสอบกลางภาค 1/2559 0 สมร เทียมฤทธิ์
ความรู้เบื้องต้น.....5 ส 0 สมร เทียมฤทธิ์
อบรมความรู้ การพัฒนาระบบการเรียนการสอนด้วย Elearning ... 0 สมร เทียมฤทธิ์
แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ระดับชั้นเรียน 0 สมร เทียมฤทธิ์
แบบทดสอบ pre o net ม.6 0 สมร เทียมฤทธิ์
english m2 0 สมร เทียมฤทธิ์
แบบทดสอบมาตรฐานภาษาอังกฤษ ม.1 0 สมร เทียมฤทธิ์
แบบทดสอบการบวก ลบ คูณ หาร ระคน 0 สมร เทียมฤทธิ์
ข้อสอบ O - Net วิทยาศาสตร์ ม.3 0 นุจรินทร์ โพธิ์กระสัง
การพัฒนาข้อสอบ : บัตรข้อสอบ 0 สมร เทียมฤทธิ์
การพัฒนาข้อสอบ : การสอนคิดฯ ระดับมัธยมศึกษา หลักสูตร 2551 0 สมร เทียมฤทธิ์
การพัฒนาข้อสอบ : Test Bluprint 0 สมร เทียมฤทธิ์
การพัฒนาข้อสอบ : ระดับพฤติกรรมการเรียนรู้ 0 สมร เทียมฤทธิ์
ข้อสอบ--ปัญหาและเฉลยนักธรรมชั้นตรี โท เอก 0 สมร เทียมฤทธิ์
สอบกลางภาค 1/2557 0 พิทักษ์ อินป้อ
PRE-O-net, B-net 0 สมร เทียมฤทธิ์
กำหนดการสอบกลางภาค 2/2556 0 สมร เทียมฤทธิ์
ทดสอบปลายภาค 1/2556 0 พิทักษ์ อินป้อ
ประกวด...ลมหายใจไร้มลทิน 0 สมร เทียมฤทธิ์
เชิญชวนส่งคลิปวิดีโอเข้าประกวด "สร้างคลังความรู้กับทรูปลูกปัญญาดอทคอม ครั้งที่ 3" 0 พิทักษ์ อินป้อ
ตารางสอบกลางภาค ภาคเรียนที่ 1 / 2556 0 สมร เทียมฤทธิ์
ขอเชิญชวนเข้าร่วมกิจกรรมประกวดสื่อดิจิทัลสร้างสรรค์ประเภท e-learning ประจำปี 2556 0 พิทักษ์ อินป้อ
ทดสอบ B-net ม.ปลาย 0 สมร เทียมฤทธิ์
อัตราเงินเดือนของผู้จบใหม่ ระดับปริญญาตรี 0 สมร เทียมฤทธิ์
คำอธิบายรายวิชาการงานอาชีพ 1 0 สมร เทียมฤทธิ์
คำอธิบายรายวิชา การงานอาชีพ2 0 สมร เทียมฤทธิ์
โครงการประกวด "สร้างคลังความรู้กับทรูปลูกปัญญาดอทคอม" 0 พิทักษ์ อินป้อ
ระบบ E-Learning ใช้งานได้ตามปกติ 0 พิทักษ์ อินป้อ
วิธีการนำเข้าข้อสอบ ใน E-Learning (Moodle 1.97) 0 พิทักษ์ อินป้อ