แนะนำติชม

เนื่องจากทางโรงเรียนได้จัดทำบทเรียน ในรูปแบบของ E-Learning การจัดทำยังไม่สมบูรณ์มากนัก เนื่องจากบุคลากรของโรงเรียนกำลังศึกษาและลงมือทำ ส่วนใหญ่แล้วก็เป็นมือใหม่ ถ้าหากท่านมีคำแนะนำ ประการใดก็ขอคำชี้แนะด้วยนะครับ

กระทู้ถามตอบตอบครั้งสุดท้าย
0000 0 สุทธิพงษ์ เพชรชื่นสกุล
หน้าแรกจืดๆนะ 0 กฤษณพล เหนี่ยวบุปผา
good 0 นิยม นิโส
i64si76 0 จีรภัทร ภูผาลี
hjtrsjk 0 จีรภัทร ภูผาลี
................................................. 0 คมกริช จันหล้า
ทำมัย 0 สุรศักดิ์ บัวผัน
.......................... 0 คมกริช จันหล้า
..................................... 0 คมกริช จันหล้า
คุณคิดว่าการสอบน่าจะเป็นอย่างไร 0 ปิยะพร ทรายแก้ว