สอนการเขียน Active Server Pages (ASP) เต็มรูปแบบ โดยใช้ชุดเครื่องมือ Visual Studio จากค่าย Microsoft เจาะทุกเรื่องอย่างละเอียดปูพื้นฐานตั้งแต่ต้น จนทำให้คุณสามารถสร้าง E-Commerce Website เป็นของตัวเองได้