ข่าวและประกาศ

สอบปลายภาค 1/2556 (3 ตุลาคม 2566)

โดย พิทักษ์ อินป้อ -

วันที่  3 ตุลาคม 2566
ชั้น 09.00-10.00 12.30-14.00 14.00-15.30
ม.1/1 คณิตศาสตร์ การงานอาชีพ  
ม.1/2 ภาษาอังกฤษ    
ม.2 วิทยาศาสตร์ การงานอาชีพ  
ม.3 คณิตศาสตร์เพิ่มเติม การงานอาชีพ สุขศึกษาฯ
ม.4 ฟิสิกส์ การงานอาชีพ  
ม.5 ฟิสิกส์ ภาษาอังกฤษ  
ม.6 ชีววิทยา ภาษาอังกฤษ  

หัวข้อเก่า...