แนะนำติชม

คุณคิดว่าการสอบน่าจะเป็นอย่างไร

 
รูปภาพของปิยะพร ทรายแก้ว
คุณคิดว่าการสอบน่าจะเป็นอย่างไร
โดย ปิยะพร ทรายแก้ว - อังคาร, 19 กันยายน 2006, 2:40PM
 

ปัจจุบันการสอบกลางภาคบางครั้งจะเป็นแบบการสอบใครสอบมัน
ซึ่งจะเป็นการทำให้สามเณรเตรียมตัวไม่ทันเช่น...
คาบแรกเรียนวิชาการงาน คาบที่สองมาสอบวิชาสังคม ซึ่งเป็นการทำให้สามเณรเตรียมตัวไม่ทัน
ทำให้ผลการสอบกลางภาคมีปัญหาส่วนมากตก
เพราะฉนั้นผมขอแนะนำให้สอบแบบกำหนดสอบเป็นสัปดาห์สอบไปเลยดีกว่านะครับ