��������� โลโกเป็นภาษาที่เหมาะสำหรับเรียนรู้การเขียนโปรแกรม โดยมีสภาพแวดล้อมเป็นลักษณะ กราฟิกส์ ซึ่งใช้งานง่ายแต่เต็มไปด้วยประสิทธิภาพ โดยเราสามารถใช้คำสั่งต่าง ๆ เพื่อให้เต่าเดิน ไปยังบริเวณต่าง ๆ บนหน้าจอพร้อมกับวาดรูปไปด้วย