แนะนำติชม

คุณคิดว่าการสอบน่าจะเป็นอย่างไร

คุณคิดว่าการสอบน่าจะเป็นอย่างไร

โดย Deleted user -
Number of replies: 0

ปัจจุบันการสอบกลางภาคบางครั้งจะเป็นแบบการสอบใครสอบมัน
ซึ่งจะเป็นการทำให้สามเณรเตรียมตัวไม่ทันเช่น...
คาบแรกเรียนวิชาการงาน คาบที่สองมาสอบวิชาสังคม ซึ่งเป็นการทำให้สามเณรเตรียมตัวไม่ทัน
ทำให้ผลการสอบกลางภาคมีปัญหาส่วนมากตก
เพราะฉนั้นผมขอแนะนำให้สอบแบบกำหนดสอบเป็นสัปดาห์สอบไปเลยดีกว่านะครับ