ข่าวและประกาศ

ระบบ E-Learning ใช้งานได้ตามปกติ

ระบบ E-Learning ใช้งานได้ตามปกติ

โดย พิทักษ์ อินป้อ -
Number of replies: 0
เรียนคณะครูทุกท่าน ฝ่าย ICT ได้ปรับ Version ของ E-Learning จาก 1.53 มาเป็น 1.97 เสร็จเรียบร้อยแล้ว และสามารถใช้งานได้ตามปกติ ...จึงเรียนมาเพื่อทราบ