ข่าวและประกาศ

PRE-O-net, B-net

PRE-O-net, B-net

โดย สมร เทียมฤทธิ์ -
Number of replies: 0

Pre O-net  B-net

pre%20onet%20bnet.jpg

 

 

แบบทดสอบภาษาบาลี-ธรรมะ

แบบทดสอบบาลี ชุดที่ 1

แบบทดสอบบาลี ชุดที่ 2

แบบทดสอบบาลี ชุดที่ 3

ชั้น ม.6

ภาษาบาลี+พระพุทธศาสนา ชุดที่ 1

ชั้น ม.3

ภาษาบาลี+พระพุทธศาสนา