ข่าวและประกาศ

ข้อสอบ--ปัญหาและเฉลยนักธรรมชั้นตรี โท เอก

ข้อสอบ--ปัญหาและเฉลยนักธรรมชั้นตรี โท เอก

โดย สมร เทียมฤทธิ์ -
Number of replies: 0

ข้อสอบ--ปัญหาและเฉลยนักธรรมชั้นตรี โท เอก

  พ.ศ 2551 - พ.ศ. 2555

 

กำหนดวันสอบธรรมสนามหลวง พ.ศ. ๒๕๕๗

นักธรรมชั้นตรี
กำหนดสอบวันที่ ๒ - ๕ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๗
(ขึ้น ๙ - ๑๒ ค่ำ เดือน ๑๑)
ตรงกับวันพฤหัสบดี, ศุกร์, เสาร์, อาทิตย์.
สอบเวลา ๑๓.๐๐ - ๑๖.๐๐ น.


นักธรรมชั้นโท - เอก
กำหนดสอบวันที่ ๘ - ๑๑ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๗
(แรม ๒ - ๕ ค่ำ เดือน ๑๒)
ตรงกับวันเสาร์, อาทิตย์, จันทร์, อังคาร.
สอบเวลา ๑๓.๐๐ - ๑๖.๐๐ น.