แนะนำติชม

เนื่องจากทางโรงเรียนได้จัดทำบทเรียน ในรูปแบบของ E-Learning การจัดทำยังไม่สมบูรณ์มากนัก เนื่องจากบุคลากรของโรงเรียนกำลังศึกษาและลงมือทำ ส่วนใหญ่แล้วก็เป็นมือใหม่ ถ้าหากท่านมีคำแนะนำ ประการใดก็ขอคำชี้แนะด้วยนะครับ
List of discussions. Showing 10 of 12 discussions
สถานะ กระทู้ ถาม ตอบครั้งสุดท้าย ตอบ การกระทำ
0000
รูปภาพของDeleted user
Deleted user
รูปภาพของDeleted user
Deleted user
0
รูปภาพของDeleted user
Deleted user
รูปภาพของDeleted user
Deleted user
0
good
รูปภาพของDeleted user
Deleted user
รูปภาพของDeleted user
Deleted user
0
i64si76
รูปภาพของDeleted user
Deleted user
0
hjtrsjk
รูปภาพของDeleted user
Deleted user
0
รูปภาพของDeleted user
Deleted user
0
รูปภาพของDeleted user
Deleted user
0
รูปภาพของDeleted user
Deleted user
รูปภาพของDeleted user
Deleted user
0
รูปภาพของDeleted user
Deleted user
รูปภาพของDeleted user
Deleted user
0
รูปภาพของDeleted user
Deleted user
รูปภาพของDeleted user
Deleted user
0