เนื้อหาเพิ่มเติม

Click http://61.7.241.228/moodle195/training/ link to open resource.