อธิบายสั้นๆ เกี่ยวกับรายวิชาของท่าน

เป็นวิชาที่ศึกษาเกี่ยวกับดวงดาว

เป็นวิชาที่ศึกษาเกี่ยวกับโลกที่เราอาศัยอยู่ และดวงดาวต่างๆ

อธิบายสั้นๆ เกี่ยวกับรายวิชาของท่าน