วิชาฟิสิกส์ = วิทยาศาสตร์ธรรมชาติ
อธิบายสั้นๆ เกี่ยวกับรายวิชาของท่าน