ข่าวและประกาศ

ขอเชิญชวนเข้าร่วมกิจกรรมประกวดสื่อดิจิทัลสร้างสรรค์ประเภท e-learning ประจำปี 2556

ขอเชิญชวนเข้าร่วมกิจกรรมประกวดสื่อดิจิทัลสร้างสรรค์ประเภท e-learning ประจำปี 2556

โดย พิทักษ์ อินป้อ -
Number of replies: 0

กติกาการประกวดสื่อดิจิทัลสร้างสรรค์ ประเภท e-learningประจำปี 2556

กำหนดการรับสมัครและส่งผลงาน

1. เปิดรับสมัคร ตั้งแต่เดือน 1 เม.ย.– 31 ก.ค. 56 โดยให้สมัครออนไลน์ ผ่านทางเว็บไซต์ www.inetfoundation.or.th เพื่อรับหมายเลขประจำทีม แล้วจึงดาวน์โหลดใบสมัคร (ตัวจริง) ส่งมาพร้อมกับผลงานภายหลัง 
          **หากทีมไหนสมัครออนไลน์แล้วไม่ส่งผลงานเข้าประกวด ทางคณะทำงานจะพิจารณาไม่ให้เข้าร่วมในการอบรมครั้งต่อไป

2. ส่งผลงานเข้าประกวด และใบสมัคร (ตัวจริง) ได้ตั้งแต่วันที่ 1 เม.ย.– 31 ก.ค. 56 (นับจากตรา ประทับวันที่จากไปรษณีย์เป็นหลัก) 
          วิธีการส่งผลงาน ให้บันทึกผลงานลงแผ่น CD/ DVD ในแผ่นที่บันทึกผลงานส่งมาจะต้องมีไฟล์ ดังนี้ 
               2.1 ไฟล์ต้นฉบับ คือ ไฟล์ที่สามารถแก้ไขได้  
               2.2 ไฟล์ที่ export แล้ว คือ ไฟล์ที่ไม่สามารถแก้ไขได้ แต่สามารถนำไปเปิดได้ทุกเครื่อง

*** ทั้งสองไฟล์ที่ส่งมา ทุกทีมจะต้องตรวจสอบให้ละเอียดว่า สามารถใช้งานได้ หากส่งไฟล์ไม่ครบ หรือเปิดผลงานไม่ได้ จะถูกตัดสินตกรอบทันที และ ส่งผลงานทางไปรษณีย์เท่านั้น ถึง  

มูลนิธิอินเทอร์เน็ตร่วมพัฒนาไทย (ส่งผลงาน e-learning) 
อาคารศุภาคาร ห้อง 3c15 ถนนเจริญนคร แขวงคลองต้นไทร เขตคลองสาน กรุงเทพ 10600