ข่าวและประกาศ

บทเรียน Elearning ของคณะครูโรงเรียนมงคลวิทยา 1/2564

บทเรียน Elearning ของคณะครูโรงเรียนมงคลวิทยา 1/2564

โดย สมร เทียมฤทธิ์ -
Number of replies: 0

บทเรียน Elearning  (ครูสมร  เทียมฤทธิ์)

วิทยาศาสตร์ ม.3/1 (ชีวภาพ)          ชีววิทยา ม.4              ชีววิทยา ม.5              ชีววิทยา ม.6
วิทยาศาสตร์3-1                                    ชีววิทยา ม.4                 ชีววิทยา ม.5                ชีววิทยา ม.6

โครงงานวิทยาศาสตร์ ม.1


บทเรียน Online  (ครูพิทักษ์  อินป้อ)

user : mvlearnonline@gmail.com  password : online-2021 )


บทเรียน Elearning  (ครูอภิเดช  ม่วงสำเภา)

คณิตศาสตร์ ม.5 
math5

คณิตศาสตร์ ม.4 

(แก้ไขโดย พิทักษ์ อินป้อ - ศุกร์, 6 สิงหาคม 2021, 1:43PM)

(แก้ไขโดย พิทักษ์ อินป้อ - ศุกร์, 6 สิงหาคม 2021, 1:43PM)