ข่าวและประกาศ

บทเรียน Elearning ของคณะครูโรงเรียนมงคลวิทยา 2/2564

บทเรียน Elearning ของคณะครูโรงเรียนมงคลวิทยา 2/2564

โดย สมร เทียมฤทธิ์ -
Number of replies: 0

บทเรียน Elearning -- ครูสมร 

ชีววิทยา ม.4    ชีววิทยา ม.5   ชีววิทยา ม.6    วิทยาศาสตร์ ม.3/1 (ชีวภาพ)


บทเรียน Elearning -- ครูชยพัทธ์

ฟิสิกส์ ม.3/1      งานและพลังงาน 1     งานและพลังงาน 2