ข่าวและประกาศ

ชีวิตนี้มีความหวัง

ชีวิตนี้มีความหวัง

โดย สมร เทียมฤทธิ์ -
Number of replies: 0

          ขอแสดงความยินดีกับสามเณรมนชิต  ไพรบึง  และพระสุธน  อิ่มแย้ม  นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ที่สามารถสอบผ่านเข้าศึกษาต่อในระดับมหาวิทยาลัยได้สำเร็จ
ยอดเยี่ยมยอดเยี่ยม

          จากเด็กยากจน มีความมุมานะ ศึกษาเล่าเรียนด้วยความพยายามจนประสบความสำเร็จ ทำให้ชีวิตตนี้มีความหวังในการเจริญก้าวหน้าในอนาคต  
                  " ความเพียรพยายาม  ความตั้งมั่นของนักเรียน  ความรักเมตตาลูศิษย์  นำพาสูความสำเร็จ "